ПЪТЯ КЪМ УСПЕХА Е ВИНАГИ В РЕМОНТ

Най висшата форма на успеха е да отдаваш! Но за да дадеш, първо трябва да се погрижиш за себе си, с мисълта да можеш да отдаваш!

Image

Нашата философия

  

Charge Motivation e една визия, която възникна по пътя на на нашето саморазвитие. Ние сме убедени, че всеки вярва за себе си, притежава нещо специално и иска да се развива въпреки трудностите в живота си. Нашата идея е да съпровождаме тези, които са готови да се изправят и да преминат границите си, които са като решетки на нашият собствен затвор, в който ни бичуват негативни емоции. Затова сме тук! Ние искаме да ви предоставим възможности и инструменти за саморазвитие, за по–качествен живот, да помогнем да постигнете върховни резултати и собстените си цели.

Нашата мисия


 CHARGE MOTIVATION - Ментор за личностно развитие, стратег за развиване на лидерство. Съпровожда преминаването на граници, които спират постигането на желаните резултати. Помага за разкриването на човешкия потенциал.