Модел на света

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

За да разберете как мисли другия, трябва първо да се запознаете с „Модела на света“, един концепт който идва от НЛП. С общи думи, той казва, че всеки човек има различен начин на мислене и то се определя от следните три подчасти:                                                                                                                                                                           model na sveta 

Възприятията ни въз основа на нервната система.
Както знаем човекът има няколко канала на възприятие, визуално, слухово, допир, мирис и вкус. Всеки от нас при нормално развитие има всички тези канали, но е развил с течение на времето един от тях повече от другитe. Някои са развили повече визуалния си канал, т.е. те приемат и преработват даден разговор или инфомация под формата на картини или филм, т.е. представят си как...., други които са аудитивни го правят под формата на разговор(мисли) и т.н.

Средата в която е израстнал и се намира човек.
В зависимост от това къде е израстнал човек, напримерно град, област, държава, той придобива определни вярвания, убеждения и ценности. Също играе роля сред какви хора живее и какви са били родителите му, къде е учил и какви са приятелите му. Някои който е израстнал в София, в семейство на лекари, приятелите му са били също от такава среда и са успешни, ще е има различни вярвания и убеждения за живота от дург който е израстнал на село и работи в като продавач в магазин. Когато тези двамата започнат да описват представата си за живот, най–вероятно ще е много различна, което обаче не значи, че единия е прав а другият не. НЛП подкрепя също, че няма правилно и грешно а има различни модели на света.

Опитът който сме придобили.
Той също играе голяма роля, защото опитът който правим засилва нашите вярвания и убеждения или ги променя. Да предположим, че двама човекa са израстнали в идентична среда и имат един и същ канал на възприятие, да кажем те са близнаци. През едно лято отиват на почивка на море и един в един ден когато са на плажа и се къпят в морето и се радват на вълните, единият попада в подводна яма и течението го дърпа на вътре в морето. Той изпада в паника и започва да се дави, но за щастие го спасяват. Какво отношение, вярване и убеждение има единия и какво другия към морето,и какви биха били те за единия ако не бяха спасили другия от удавяне? Други двама братя на които баща им е бил алкохолик и лежал в затвора, единият от тях става алкохолик и се завлича в криминални истории а другия изгражда бизнес, създава семейство и става успешен. Те отговарят на въпроса, „какво ги е накарло да поемат в такава посока“, по един и същ начин, „че с такъв баща какъв да стана“.
Всеки, човек има различно мислене, което се обхваща вярванията, убежденията и ценностната му система, следователно той си създава различна реалност. Когато схванем модела на света на един човек, тогава можем да разберем как  ще реагира и какви ще са неговите действия в една определена ситуация и най–важното защо прави така както прави, т.е. ще го разберем. Но да разберем човек не означава да приемем всичко което прави и да се съгласяваме с него. Това ни дава възможност да намерим правилния начин, как да подходим към него в дадена ситуация. Хората винаги действат по убежденията  си и ценностната си система, макар повечето да го правят несъзнателно. Те определят дали той ще предприеме действие, към какво ще се стреми то или дали ще остане пасивен, накратко дали ще се опита да избегне болка или се стреми към позитивни емоции.
Това е първата стъпка към успешните взаимоотношенията.

Нашата мисия


 CHARGE MOTIVATION - Ментор за личностно развитие, стратег за развиване на лидерство. Съпровожда преминаването на граници, които спират постигането на желаните резултати. Помага за разкриването на човешкия потенциал.