Image


    Всяка фирма, организация или група се ръководи по различен начин, тъй като те самите са различни. Напримерно една софтуерна комания се ръководи по различен начин, защото първо отрасалът е друг, по динамичен, хората които работят там са по–различни от тези, които работят в една фирма за производство на млечни продукти. Има много фактори които играят роля. Една фирма или организация е като жив организъм, който постоянно се променя. Следователно не е реално да се ползват техники и методи, които казват направи това и това и ще имаш този резултат, ползвай този метод и така ще се получи. Това което следва са метамодели на лидерство а не техники и методи. Тук се обръща внимание на възприятието, което имате и как може да го развиете за да погледнете от друг ъгъл и така да имате нови възможности.


ОСНОВИ НА ЛИДЕРСТВОТО ЧАСТ 1

door 1590024 1280
Ако искате да определяте сами посоката на живота си в която ще се движите, трябва да се научите да вземате решения и

...

chess 2727443 1280 min

Всеки от тези пет стила замества другия, но и бива запазен за използване наново. Ако липсват

...


На който и да е алфа би му било трудно да се изпълчи срещу една голяма група сам и знае че му трябват съюзници. Така че

...

    Когато някои служителите във една фирма правят каквото си искат или има значителни конфликти,

...

question mark 1872665 1280 min
За да разберем основите на лидерството е важно да си отговорим на тези два

...

Нашата мисия


 CHARGE MOTIVATION - Ментор за личностно развитие, стратег за развиване на лидерство. Съпровожда преминаването на граници, които спират постигането на желаните резултати. Помага за разкриването на човешкия потенциал.